Jak wygląda przebieg chrztu świętego?

Jak wygląda przebieg chrztu świętego?

Jakie znaczenie ma określony przebieg chrztu?

Chrzest święty w większości udzielany jest nowo narodzonym dzieciom. Jest to istotny sakrament, który wprowadza je do wspólnoty wyznawców Kościoła katolickiego. Podczas ceremonii obowiązuje określony przebieg chrztu świętego, regulowany przez przepisy prawa kanonicznego. W czasie chrztu kapłan sprawuje obrzędy, między innymi obmycie z grzechu pierworodnego. Szczegóły dotyczące przebiegu chrztu zarówno w przypadku dzieci, jak i dorosłych prezentujemy poniżej.

- Pamiątki Chrztu

- Wyprawka do chrztu

Przebieg chrztu świętego w punktach

Uroczystość chrztu jest częścią mszy świętej, a zasadnicza część tego obrzędu wynosi około 15 minut. Kapłan wypowiada wtedy określone sformułowania, a także następuje szereg innych czynności decydujących o ważności sakramentu. Przebieg chrztu świętego w punktach przedstawia się następująco:

  1. Na początku ceremonii kapłan pyta rodziców, jakie imię wybrali dla swojej pociechy.
  2. W dalszej części kapłan pyta, o co rodzice proszą i wtedy pada odpowiedź „o chrzest”. Następnie zwraca się do rodziców i chrzestnych o konieczności wychowania dziecka zgodnie z wiarą katolicką.
  3. Kapłan zwraca się bezpośrednio do dziecka, mówiąc, że zostaje przyjęte do wspólnoty Kościoła, następnie robi na czole dziecka znak krzyża.
  4. Zasadnicza część przebiegu chrztu świętego odnosi się do oczyszczenia z grzechów, kiedy również rodzice oraz chrzestni wyrzekają się grzechu. Odpowiadają oni na szereg zadawanych pytań i wraz z kapłanem odmawiają modlitwy.
  5. W dalszej kolejności kapłan polewa głowę dziecka wodą z chrzcielnicy, namaszcza dziecko krzyżmem świętym i kładzie białą szatkę na ciele dziecka. Na końcu zapala się światło świecy od gromnicy.

Jakie czynności wykonywane są przez kapłana na poszczególnych etapach chrztu świętego?

Obrzędy sprawowane przez kapłana na poszczególnych etapach chrztu świętego mają swoją symbolikę, jeśli chodzi o przyjmowanie nowych członków do wspólnoty katolickiej. Krzyżmo święte, którym nacierana jest głowa dziecka, symbolizuje uzdrowienie i radość. Z kolei polanie głowy dziecka wodą święconą w przebiegu chrztu nawiązuje do chrztu Jezusa w Jordanie i oznacza oczyszczanie z grzechów. Z kolei światło symbolizuje życie.

- Czym jest Chrzest Święty?

- Co wnosi w życie człowieka Chrzest Święty?

- Biblie dla małych dzieci na Chrzest

Jak wygląda przebieg chrztu na mszy u osoby dorosłej?

Przebieg chrztu u osób dorosłych nie różni się wyraźnie od uroczystości, której poddawane są dzieci. Należy zwrócić jednak uwagę, że zanim dorosła osoba przystąpi do przyjęcia sakramentu, musi odbyć nauki przygotowujące do świadomego wstąpienia w poczet wspólnoty katolickiej. Ciekawostką jest fakt, że zasadniczy przebieg chrztu świętego u dorosłych rozszerzony jest często o przyjęcie kolejnych sakramentów, czyli komunii świętej i bierzmowania.

Produkty Dystrybucji Katolickiej mające zastosowanie w przebiegu chrztu świętego

W przebiegu chrztu niezbędne są elementy, którymi wykonywane są obrzędy. W ofercie Dystrybucji Katolickiej obecne są między innymi mosiężne dzbanki z tackami, które mogą służyć do polewania głowy dziecka wodą święconą. Posiadamy także pojemniki na oleje, w których można przechowywać krzyżmo, niezbędne w czasie przebiegu chrztu świętego.

Sprawdź także:

- Co należy przygotować na chrzest?

- Najlepsza pora roku na Chrzest Święty

Krówki na Chrzest

Skarbczyk

0 Komentarz