Co się dzieje w sakramencie bierzmowania?

Co się dzieje w sakramencie bierzmowania?

Co się dzieje w sakramencie bierzmowania?

Nastolatkowie szykujący się do kolejnego etapu życia chrześcijańskiego, uczą się, co się dzieje w sakramencie bierzmowania. Przed jego przyjęciem trzeba zrozumieć, co to tak naprawdę oznacza. Otóż bierzmowanie to sakrament, w którym młody katolik z własnej woli wyraża chęć bycia uczniem Chrystusa. Jest to wyraz dojrzałości chrześcijańskiej, silnej wiary płynącej prosto z serca. To co się dzieje w sakramencie bierzmowania, jest aktem, na który decydujemy się, chcą utwierdzić w nas to, co otrzymaliśmy podczas chrztu z woli rodziców.

- Prezenty na bierzmowanie

- Ikony

- Różańce

O co chodzi w sakramencie bierzmowania?

Jako młody katolik, możesz zastanawiać się, o co chodzi w sakramencie bierzmowania. Otóż jest to wyraz Twojej dojrzałości chrześcijańskiej, etap życia religijnego, na który przechodzisz z własnej woli. To, co się dzieje w sakramencie bierzmowania to przede wszystkim pomnożenie w człowieku darów Ducha Świętego. Należą do nich mądrość, rozum, rada, męstwo, pobożność, umiejętność i bojaźń boża.

Kto działa w sakramencie bierzmowania?

W kwestii tego, co się dzieje w sakramencie bierzmowania, warto wyjaśnić również, kto działa w trakcie jego udzielania. W trakcie ceremonii Duch Święty umacnia w bierzmowanych moc swoich darów. W ten sposób osiąga się dojrzałość chrześcijańską i tak jak pierwsi uczniowie Chrystusa staje się gotowym, by z radością i odwagą budować Kościół i Królestwo Boże. Warto wiedzieć także, że w sakramencie bierzmowania funkcję szafarza zwyczajnego sprawuje biskup.

- Filmy religijne

- Pamiątki pierwszej komunii

- Czym jest Chrzest Święty?

W jaki sposób Duch Święty działa w sakramencie bierzmowania?

W sakramencie bierzmowania Duch Święty umacnia w młodych katolikach Swoje dary. To czyni ich świadomymi i dojrzałymi wyznawcami Boga i uczniami Jezusa Chrystusa, którego nauki jest się gotowym szerzyć. To, co się dzieje w sakramencie bierzmowania to wyraz własnej woli i silnej wiary. Młody chrześcijanin podejmuje wówczas dojrzałą decyzję, stanowiącą potwierdzenie tego, na co zdecydowali się jego rodzice podczas prośby o udzielenie chrztu świętego. W czasie bierzmowania zebrani odnawiają przyrzeczenia chrzcielne, a biskup udziela sakramentu, namaszczając bierzmowanych krzyżmem świętym i wypowiadając słowa “przyjmij znamię daru Ducha Świętego”.

Wyraz dojrzałości chrześcijańskiej

Bierzmowanie to sakrament będący dowodem dojrzałości chrześcijańskiej. Oznacza to, że przyjmujący je młody katolik potwierdza swoją wiarę i chęć życia w zgodzie z Bogiem. Wówczas umacniają się w nim dary Ducha Świętego, które pomagają w wypełnieniu tej woli. To, co się dzieje w sakramencie bierzmowania, jest dobrowolnym wyrazem wiary. Bierzmowany przyjmuje imię na cześć patrona, którego uważa za wzór do naśladowania. Może to być święty lub błogosławiony uznany przez Kościół Katolicki. Warto nie kierować się jedynie brzmieniem danego imienia, ale też dokonaniami danego patrona, którego od tej pory prosi się o wstawiennictwo. W celu jeszcze lepszego poznania świętego lub błogosławionego, przed bierzmowaniem poznaje się jego żywot, aby utwierdzić się w podjętej decyzji.

Zobacz również:

- Dziesiątki różańca

- Pamiątka na Chrzest

- Co należy przygotować na chrzest?

0 Komentarz