Wieczór się zbliża i dzień już się chyli - książka, którą pokochali czytelnicy

Wieczór się zbliża i dzień już się chyli - książka, którą pokochali czytelnicy

Wieczór się zbliża i dzień już się chyli - książka, którą pokochali czytelnicy

Życie codzienne we współczesnym świecie staje się coraz to bardziej galopujące, mamy czasem wrażenie, że umyka nam i przelatuje przez palce. Skupiamy się na sprawach typowo konsumpcyjnych, na zarobkowaniu w korporacyjnych organizacjach, zdobywaniu kolejnych szczebli kariery zawodowej, dbaniu o materialne potrzeby rodziny itp. W tym wszystkim nierzadko zapominamy o duchowym, głębszym aspekcie naszego życia i kultywowaniu tradycji religijnej. Książka Wieczór się zbliża i dzień już się chyli, w której to w formie dyskusji prowadzone są rozważania nad męczącymi świat nieustannymi kryzysami w każdym wymiarze, pozwala na zrozumienie, co jest ważne, a co w dzisiejszym świecie jest często lekceważone i odkładane na bok. Mowa tu przede wszystkim o trzymaniu się i pielęgnowaniu pewnych ponadczasowych zasad i reguł moralności w religijnym życiu.

Książka to odpowiedź na relatywizm moralny, zbytnie akceptowanie odstępstw od tradycji i dziejów religijnych naszych przodków.

Zachód chyli się ku schyłkowi, podąża niewłaściwą drogą, kryzysy są coraz to częstsze - to teza stawiana przez autora książki.

Biskup Robert Sarah jako myśliciel. Wieczór się zbliża i dzień już się chyli - jako owoc jego głębokiej refleksji nad światem

Kardynał Robert Sarah to gwinejski biskup rzymskokatolicki o bardzo ściśle określonych poglądach zakorzenionych w tradycji i poszanowaniu dziejów religijnych. Kieruje się absolutyzmem moralnym i nawołuje do poszanowania zwłaszcza zasad etyki rodzinnej, ochrony życia i zasad moralności seksualnej. Boi się o świat polityki, uległej nadmiernie wobec ów relatywizmu moralnego. Widzi niepokój wśród rosnącej islamizacji świata.

Książka, która jest ambitna - trafna diagnoza współczesnego świata

To bardzo ambitna pozycja książkowa, która zmusza do refleksji i zastanowienia się nad własnym życiem w skali mikro, ale i nad tendencjami panującymi w skali makro, w globalnym świecie. Jest to próba zapalenia się w nas czerwonej lampki, iż nie tędy droga, że Zachód, wręcz cały świat zmierza w niewłaściwym kierunku. To filozoficzna książka, społeczna, bardzo współczesna, zdecydowanie na czasie. Książka, która może zaowocować wieloma przemyśleniami i własną diagnozą współczesnego, globalnego świata.

Bez dwóch zdań, tę pozycję pokochali czytelnicy. Sam tytuł stanowi swoistą, doskonałą metaforę i zapowiedź jej tematyki. Dzień jako Zachód, globalny świat, wieczór jako kryzys tradycyjnej katolickiej nauki i w ślad za tym mnogość kryzysów w innych wymiarach życia człowieka.

Trzecia już książka rozmów kardynała Saraha z Nicolasem Diatem to prawdziwy zbiór myśli o zagrożeniach i upadku cywilizacji katolickiej, o kryzysie wiary i Kościoła, o współczesnym kapitalizmie, globalizacji itp.

Poniższa wypowiedź kardynała Saraha streszcza istotę ów książki: " Nasz świat stoi nad przepaścią. Kryzys wiary i Kościoła, schyłek Zachodu, zdrada jego elit, relatywizm moralny, niczym nieograniczona globalizacja, nieokiełznany kapitalizm, nowe ideologie, polityczne wypalenie, wypaczenia islamskiego totalitaryzmu... Nadszedł czas, by postawić bezkompromisową diagnozę."

Polecamy zapoznać się ów pozycją książkową, która może być pouczającą lekturą dla nas samych i naszych bliskich.

0 Komentarz

Pozostaw swój komentarz

Reload

Wyślij