Jak się przygotować do adwentu 2020?

Jak się przygotować do adwentu 2020?

Przygotowania do adwentu 2020 – co daje chrześcijanom ten czas?

Adwent poprzedza Święta Bożego Narodzenia. Co ważne, okres ten przypomina oczekiwanie na powtórne przyjście Jezusa Chrystusa, który wówczas osądzi ludzkość i zatriumfuje nad wszelkim złem. Adwent 2020 rozpoczyna się dwudziestego dziewiątego listopada i trwa aż do Wigilii dnia Narodzenia Pańskiego. W tym okresie katolicy uczestniczą w porannych mszach – roratach, które tradycyjnie rozpoczynają się marszem dzieci trzymających w rękach lampiony ozdobione scenami z Biblii. Sam adwent obfituje w wiele różnorodnych symboli, z których każdy oznacza pewną wartość dla wiernych. Przygotowania do adwentu 2020 warto rozpocząć od rozważenia na nowo wyznawanej wiary. Przypomnienie sobie o jej zasadach oraz generalnie o tym, co znajdziemy w Piśmie Świętym przybliży nas w znacznym stopniu do postaci Stwórcy. Każdego dnia powinniśmy zupełnie świadomie oddawać się modlitwie, która stanowi rozmowę z samym Bogiem. To zdecydowanie pozwoli przeżyć przygotowania do Świąt Bożonarodzeniowych tak, by wniosły one jak najwięcej dobrego do naszego życia, nie tylko religijnego, które jest przecież Boskim darem.

Duchowe przygotowania do adwentu 2020

Świadoma modlitwa i zagłębienie się w treść Pisma Świętego to jedne z najbardziej oczywistych sposobów na przygotowanie się do adwentu 2020. Mimo to, istnieje jeszcze wiele dróg, które doprowadzą nas do należytego celebrowania Świąt Bożego Narodzenia. Warto wówczas dokładać wszelkich starań, aby codziennie czynić przynajmniej kilka dobrych uczynków. Dzielenie się dobrocią z bliźnimi to także doskonały sposób na wyrażenie wdzięczności wobec Stwórcy za to, co nam dał. Możemy również przed, jak i w czasie adwentu regularnie odmawiać modlitwę różańcową – roraty to przecież msze ku czci Maryi Panny. W czasie samego adwentu dobrze jest nadal praktykować podjęte wcześniej działania przygotowawcze, dodatkowo wzbogacając je o aktywne uczestnictwo w nabożeństwach. Przede wszystkim, istotna jest pamięć o obecności Boga i jego wszelkich darach dla ludzkości – wówczas nie zapomnimy także o Jego zapowiedziach dotyczących ponownego przyjścia Zbawiciela, który da wszystkim wiernym nowe życie. Takie zachowanie pomoże nam w dogłębnym przeżyciu adwentu, a później także Świąt Bożego Narodzenia. Oczywiście, wszystkie wskazane przykłady warto praktykować również w pozostałych okresach roku.

Co da nam świadome przygotowanie do adwentu?

Odpowiednie przygotowanie do adwentu 2020 pełne świadomości i mnożonego powszechnie dobra daje wiernym możliwość godnego przeżycia czasu oczekiwania na przyjście Pana. To także właściwy czas na wszelkie przemyślenia, które mogą wzmocnić już zakorzenioną w sercu wiarę. Rozważania religijne połączone z modlitwą, uzupełnione później o udział we mszach roratnych to doskonały sposób na zachowanie w pamięci wartości płynących z wyznawania chrześcijaństwa oraz – co ważne – na wzmocnienie więzi, jaka łączy człowieka z jego Ojcem w Niebie. Adwent 2020 może stać się najbardziej wyjątkowym okresem roku pełnym szczerej radości. Kiedy przypomnimy sobie o wszechobecnym wsparciu, jakiego udziela nam Bóg, pokonywanie wszelkich napotkanych trudności będzie łatwiejsze. Życie w zgodzie ze Stwórcą to coś, do czego dąży każdy chrześcijanin, a adwent to wspaniała okazja, aby umocnić już istniejące więzi. Jak widać, właściwe przygotowanie do adwentu to – przede wszystkim – zachowanie świadomości w udziale w życiu religijnym – dzięki temu czas ten będzie dla nas jeszcze bardziej niezwykły.

Sprawdź naszą ofertę, w której znajdziesz: Szopki Bożonarodzeniowe, Lampiony na Roraty, Prezenty dla Najbliższych

Warto przeczytac również:

Adwent 2020

Historia lampionów adwentowych

Roraty - tradycja adwentowa

Hej, Kolęda!

0 Komentarz

Pozostaw swój komentarz

Reload

Wyślij