Śpiewanie kolęd - historia tej pięknej tradycji

Śpiewanie kolęd - historia tej pięknej tradycji

Śpiewanie kolęd – skąd wziął się ten zwyczaj?

Śpiewanie kolęd to nieodłączny element przygotowań do Świąt Bożego Narodzenia. Te radosne utwory muzyczne pierwotnie pełniły rolę radosnych pieśni noworocznych, które współcześnie kojarzone są właśnie z grudniowymi uroczystościami chrześcijańskimi upamiętniającymi przyjście na świat Jezusa Chrystusa. Samo słowo „kolęda” wywodzi się od łacińskiego „calendae” oznaczającego pierwszy dzień miesiąca. To właśnie tak dawni Słowianie nazywali pierwszy dzień roku utożsamiany ze Świętem Godowym, a następnie – Bożym Narodzeniem. Aktualnie nazwą „kolęda” określa się zarówno pieśń świąteczną, wizytę duchownego w domach wiernych oraz zwyczaj ludowy związany z wykonywaniem tychże utworów. W okresie, w którym celebruje się Dzień Narodzin Zbawiciela powszechne jest wykonywanie kolęd w czasie nabożeństw, co wyraża uradowanie towarzyszące wiernym podczas mszy i samych Świąt. Pieśni, które na stałe zakorzeniły się w kulturze chrześcijańskiej uczy się od najmłodszych lat, a w czasie poprzedzającym Narodziny Pana oraz tuż po nim można napotkać kolędy ochoczo wykonywane przez wiernych również w sytuacjach prywatnych.

Kolędy w różnych regionach świata

Można rzec, że każdy region świata posiada zapisane w swoim języku kolędy. Niektóre z nich stanowią tłumaczenie swoich obcojęzycznych odpowiedników, co potwierdza jak bardzo kultura chrześcijańska łączy ludzi. Doskonałym przykładem takiego zabiegu jest „Cicha noc” przetłumaczona na aż ponad trzysta języków i dialektów.Co ciekawe, najstarsza zapisana polska kolęda pochodząca z piętnastego wieku nosi tytuł „Zdrow bądź, krolu anjelski” i prawdopodobnie jest przekładem czeskiej pieśni. Niektóre z kolęd na tyle zakorzeniły się w światowej kulturze, że niemal każda osoba jest w stanie bez trudu je rozpoznać. W okresie Świąt w polskich szkołach popularna jest także nauka wybranej kolędy pochodzącej z kraju, którego języka uczą się uczniowie. Pieśni te są ważnym elementem tradycji każdego z państw, a ich pierwsze wersje niejednokrotnie były zapisywane jeszcze we wczesnych latach istnienia każdego z obszarów. Dlatego też, kolędy są doskonałym świadectwem kultury konkretnego rejonu świata oraz – niejednokrotnie – pokazują podobieństwa pomiędzy pozornie różniącymi się terytoriami. Co więcej, samo kolędowanie mocno zbliża do siebie wiernych.

Kolędy na dobre zakorzeniły się w kulturze chrześcijańskiej

Kolędowanie jest na tyle powszechnym zjawiskiem, że zajmuje solidne miejsce nie tylko w obszarze kultury katolickiej. Również protestanci i prawosławni ochoczo wykonują radosne pieśni świąteczne spisane w ich własnym języku. Oczywiście, wszystko zostaje w kręgu wyznań chrześcijańskich, dlatego też niejednokrotnie kolędy te są w jakimś stopniu do siebie podobne. Radość przeżywana w okresie Świąt Bożego Narodzenia jednoczy i łączy ludzkość z całego świata, a wspólne wykonywanie kolęd jest tego wspaniałym przejawem. Nawet najmłodsi chrześcijanie, gdy zaczynają się przygotowania do obchodów grudniowych wydarzeń rozpoczynają regularne pielęgnowanie tradycji poprzez śpiewanie pieśni wychwalających Zbawcę. Wesołe akordy muzyczne i napawające nadzieją słowa kolęd doskonale się uzupełniają tworząc niezapomnianą aurę zbliżających się wydarzeń religijnych. Ciężko wyobrazić sobie Boże Narodzenie pozbawione radosnego wyśpiewywania utworów takich jak „Wśród nocnej ciszy” czy „Przybieżeli do Betlejem”. Wówczas każdy chrześcijański dom rozbrzmiewa dźwiękami ulubionych kolęd domowników.

Poznaj naszą ofertę sklepu: KolędyLampiony na Roraty, Stajenki BożonarodzenioweSzopki Bożonarodzeniowe

Warto przeczytac również:

Hej, Kolęda!

Adwent 2020

Przygotowania do Adwentu 2020

Roraty 2020

0 Komentarz

Pozostaw swój komentarz

Reload

Wyślij