Obniżka! Katolicyzm - pakiet filmów religijnych DVD Zobacz większe

Katolicyzm - pakiet 5 filmów religijnych DVD

KAT008

125,10 zł

-10%

139,00 zł

Opis

Więcej informacji

Poznaj katolicyzm od podstaw


W sprzedanej w ponad dwustu tysiącach kopii serii Katolicyzm, amerykański biskup Robert Barron próbuje ukazać serce kościoła i wiary katolickiej. Zaczynając od zasadniczego fundamentu wcielenia, życia oraz nauczania Jezusa Chrystusa, Robert Barron przechodzi do opisu poszczególnych elementów Katolicyzmu. Porusza tematy takie jak, np. sakramenty, modlitwy i kulty, nawiązuje do osoby Maryi, Apostołów i Świętych, dotyka tematów łask, zbawienia, oraz nieba i piekła.

W połączeniu z dziesięcioodcinkową serią filmów dokumentalnych wyreżyserowanych przez Matta Leonard, o tym samym tytule, Katolicyzm jest swego rodzaju intymną podróżą, ukazującą “Katolicką rzecz” w całej jej głębi i pięknie. Eklektyczny, wyjątkowy i bardzo inspirujący, Biskup Robert Barron wnosi wiarę do życia dla nowego pokolenia, pozostając wiernym ponadczasowym prawdom, jednocześnie mówiąc językiem współczesnego świata.

Biskup Barron opowiada o katolicyzmie w bardzo niecodzienny sposób.


O samej książce, biskup Barron mówi, że nigdy nie był zainteresowany przedstawieniem artefaktów Katolicyzmu, tak jak gdyby były one zakurzonymi eksponatami w muzeum kultury, chce on jednak zachęcić czytelnika do dokładniejszej eksploracji świata katolickiego, prowadzić jeszcze głębiej w tajemnice wcielenia, w nadziei, że czytelnik ten może zostać przemieniony przez jego moc. Katolicyzm księdza Roberta Barrona prowadzi czytelników do odkrywania wiary poprzez opowieści, biografie i obrazy. Tym, co czyni Katolicyzm tak fascynującym, są sposoby, jakimi ojciec Barron pokazuje, jak wcielenie postępuje w prawdzie, dobru i pięknie.

Katolicka podróż do ponad 50 miejsc na świecie.


Seria Katolicyzm to produkcja zupełnie inna niż wszystkie filmy chrześcijańskie. W trakcie dziesięcio-odcinkowej podróży, Robert Barron zabiera widzów do ponad 50 miejsc w 15 krajach Świata, od Galilei, przez Kraków, Górę Synaj w Egipcie, tajemnicze miejsca w Istanbule, rozświetlone ulice Paryża aż do przepięknego wnętrza kaplicy Sykstyńskiej w Watykanie.

Katolicyzm - niebanalna pomoc edukacyjna.


Zbiór Katolicyzm to niebanalne filmy religijne, które przez wielu krytyków zostały uznane za jedno z największych przedsięwzięć medialnych w historii Kościoła katolickiego w Stanach Zjednoczonych. Sama seria od wielu lat pomaga w nauczaniu religii w szkołach na terenie USA — seria ta została bowiem uznana jako bardzo przystępne filmy religijne dla dzieci.

Życiorys Biskupa Roberta Barrona.


Sam autor, biskup Robert Barron, urodził się w Los Angeles w 1959 roku. Jest założycielem katolickiego apostolatu „Word on Fire”, a od 2015 roku pełni funkcję biskupa pomocniczego w Los Angeles. Robert Barron działalność ewangelicką prowadzi również w internecie, udzielając się między innymi w mediach społecznościowych. Barron rozpoczął również działanie organizacji „Word on Fire Catholic Ministries”, której celem jest zapraszanie ludzi ze wszystkich zakątków świata, do wspólnego uczestnictwa w codziennym życiu kościoła. Był on również jednym z gości podczas Światowych Dni Młodzieży organizowanych w Krakowie.

Zachęcamy również do obejrzenia filmu pt. "Bóg nie umarł", przedstawiającego historię studenta broniącego swojej wiary.

 

Całkowity czas:
10 godz.
Ilość płyt:
Książka i 5 płyt DVD
Kod ISBN:
978-83-65791-47-4
Wydawca:
Studio Katolik, reż. Matt Leonard
Rok produkcji:
2011


Komplet zawiera książkę i 5 płyt DVD po dwa odcinki na każdej płycie:1. Zdumienie i Trwoga

Jezus – Bóg i Człowiek
2. Szczęśliwi jesteśmy

Nauczanie Jezusa

W pierwszym odcinku pt „Zdumienie i trwoga” po­dró­żu­jemy z biskupem Barronem do niezwykłych za­kąt­ków Ziemi Świętej, od Cezarei Filipowej, poprzez Gali­leę aż do Jerozolimy. Odwie­dza­my także Rzym. Biskup Barron wy­ja­śnia prawdę wia­ry katolickiej, że Jezus z Na­za­retu jest obiecanym Mesjaszem.

W drugim odcinku pt. „Szczęśliwi jesteśmy” biskup Barron wyru­sza z Galilei przez Kraków, Warsza­wę, Nowy Jork, Kampalę, w poszukiwaniu osób, któ­rych życie po­zwala zrozumieć, co znaczy być uczniem Chrystusa.

3. Tajemnica Boga

Coś, ponad co nic większego nie może być pomyślane

4. Maryja, Matka Boga

Jedyna chluba naszej skażonej natury

W odcinku trzecim pt. „Tajemnica Boga” zagłębiając się w misterium Bożej egzystencji, biskup Barron zabie­ra nas na Górę Synaj w Egipcie, do tajemniczych miejsc w Istambule, na rozświetlone ulice Paryża i do olśniewa­jącego wnętrza kaplicy Sykstyńskiej na Watykanie.

W odcinku pt. „Maryja, Matka Boga” biskup Barron po mistrzowsku opisuje współzależ­ność świadectwa wiary katolickiej w Boga, objawionego w Chrystusie, i praktyk oka­zywania czci Jego Matce. Maryja jest ukazana jako ciągle obecna w życiu Kościoła. 5. Piotr i Paweł

Ludzie niezbędni

6. Kościół

Mistyczne Ciało Chrystusa

Odcinek piąty pt. „Piotr i Paweł” opowiada o misyj­nych działaniach Kościoła począwszy od czasów Piotra i Pawła, czyli postaci, bez których Kościół nie mógłby się rozwi­nąć i przetrwać.

W odcinku szóstym pt. „Kościół” biskup Barron zgłę­bia katolickie rozumienie mistycznej relacji Chrystusa z Ko­ścio­­łem. Odpowiada na pytanie: czym jest wspólnota Kościoła, oraz co to znaczy, że Kościół jest święty, kato­licki i apostolski. 

 

7. Liturgia i Eucharystia

Wspólnota z Panem 

8. Świętych obcowanie

Przyjaciele Boga w niebie i na ziemi

Biskup Barron w odcinku siódmym pt. „Liturgia i Eucha­ry­stia” objaśnia poszczególne części Mszy Świę­tej i uka­zu­je jak Święta Liturgia zawiera i wyraża całą wiarę prze­żywaną w różnych wspólnotach: w Jerozoli­mie, Rzymie, Chicago, Orvieto czy mieście Meksyk.

W odcinku ósmym pt. „Świętych obcowanie” po­zna­my kilku pasjonujących bohaterów, których dzia­łal­ność uka­zuje twórczy potencjał Kościoła Katolic­kie­go. Katarzy­na Drexel, Teresa z Lisieux, Edyta Stein, Matka Teresa z Kalkuty – ich historie piszą historię Kościoła.

 

9. Ogień Jego miłości

Modlitwa i życie Ducha

10. Rzeczy ostateczne

Piekło, czyściec, niebo

W odcinku dziewiątym pt. „Ogień Jego miłości” biskup Barron odkrywa duchowość katolicką skupioną na mo­dli­twie. Pielgrzymując do miejsc, gdzie żyli duchowi mistrzo­wie, odkrywamy różne rodzaje modlitwy: kon­templację, adorację, prośbę, wstawiennictwo.

Kościół jest przekonany, że życie tu i teraz jest przygo­to­waniem do tego, co ma przyjść. W odcinku dziesiątym pt. „Rzeczy ostateczne” biskup Barron, podróżując do Flo­rencji, Irlandii i Rzymu, prezentuje katolicką wizję śmierci, sądu ostatecznego, nieba, piekła i czyśćca.

Wiem, Komu uwierzyłem

Książka pt. „Wiem, komu uwierzyłem” stawia sobie za cel poszukiwanie odpowiedzi na dwa zasadnicze pyta­nia: Czym jest w swej istocie wiara chrześcijańska oraz czym się charakteryzuje akt wiary? 

Przewodnikami będą trzej ostatni papieże: Jan Paweł II, Benedykt XVI oraz Franciszek. 

Dołączony zestaw filmów, opatrzony wspólnym tytułem Katolicyzm jest przybliże­niem podstawowych treści chrześcijańskiego Credo. 

W ten sposób od refleksji nad istotą aktu wiary i jej przy­mio­tów można przejść ku zgłębianiu prawd wiary.

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/6ar1St7wzvU" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen=""></iframe>

 

Opinie:

 

Barbara: Katolicyzm pojawia się na moich katechezach w każdej klasie, którą tylko dostaję. Pięknie przedstawione dzieje naszej wiary.


 

Katecheta: Z racji wykonywanego przeze mnie zawodu z Katolicyzmem i edukacją w tym kierunku mam styczność na codzień. Stwierdzam fakt, że Katolicyzm to produkcja, która nie jedną osobę wierzącą zasypie nowymi informacjami.


 

Piotr: Ja nie jestem Katechetą, ale jestem osobą wierzącą i do wspólnej edukacji dzieci świetnie pasuje Katolicyzm. Przynajmniej moje dzieci po obejrzeniu tego dokumentu wykorzystują wiedzę w szkole na lekcjach religii.


 


 


30 innych produktów w tej samej kategorii:

Klienci którzy zakupili ten produkt kupili również: