Lekcjonarz Mszalny B5 STANDARDOWY tom 5

PALL000022

415,00 zł

Opis

Więcej informacji

Lekcjonarze mszalne


Lekcjonarze mszalne są księgami liturgicznymi wykorzystywanymi w Kościele Katolickim. W lekcjonarzu mszalnym znajdują się czytania na każdy dzień roku. To właśnie z nich, podczas każdej Mszy Świętej korzystają kapłan, lektor, czy też diakon. W naszej ofercie znajdują się również pozostałe tomy lekcjonarzy mszalnych, wydanych w kolorach zielonym i niebieskim i inne księgi liturgiczne.


Lekcjonarze mszalne dostępne na tej stronie, to księgi formatu B5 - tomy od I do V. Format B5, czyli 250 x 176mm, to format odpowiadający dotychczasowemu wydaniu lekcjonarzy mszalnych. Wydanie jest z 2015 roku. Ten komplet lekcjonarzy mszalnych nie zawiera czytań w Mszach o świętych, czytań w Mszach obrzędowych, czytań w Mszach okolicznościowych i wotywnych, a także czytań w Mszach za zmarłych. Te czytania znajdując się w tomach 6-9 lekcjonarzy mszalnych.


Zawartość tomów Lekcjonarza Mszalnego


Tom I - czytania na Okres Adwentu, a także Okres Narodzenia Pańskiego

Tom II - czytania na Okres Wielkiego Postu i Okres Wielkiej Nocy

Tom III - czytania na Okres zwykły, tygodnie 1-11

Tom IV - czytania na Okres zwykły, tygodnie 12-23

Tom V - czytania na Okres zwykły, tygodnie 24-34.


Lekcjonarz mszalny oparty o piąte wydanie Tysiąclatki


Czytania w lekcjonarzach mszalnych dostępnych na tej stronie, zostały przygotowane w oparciu o piąte wydanie Biblii Tysiąclecia. Oznacza to, że nazwy poszczególnych ksiąg biblijnych są tożsame z tymi, które można znaleźć w Tysiąclatce. Stąd, na przykład, w nowych lekcjonarzach mszalnych nie ma Księgi Joba, a jest Księga Hioba. Zmieniły się również zapowiedzi poszczególnych czytań - zamiast „Czytania z Księgi Syracydesa”, jest „Czytanie z mądrości Syracha”.

Większość tekstów czytań z lekcjonarzy mszalnych jest podana prozą, jednak i od tego są wyjątki, czyli Pieśni Zachariasza, Pieśni Maryi, a także Pieśni Symeona. Pieśni te pochodzą z przekładu, który jest zawarty w Liturgii Godzin. Również z Liturgii Godzin pochodzą tłumaczenia Psalmów Responsoryjnych, będących ważnymi elementami Liturgii Słowa, oddzielającymi Pierwsze i Drugie Czytanie.


Uwspółcześniony język w lekcjonarzu mszalnym


Co niezwykle istotne, w tym wydaniu Lekcjonarza Mszalnego, zastosowano najnowsze zasady pisowni języka religijnego. Dzięki temu cała treść, pozbawiona archaizmów, jest dużo bardziej przystępna zarówno dla czytających, jak i zgromadzonych słuchaczy. Uwspółcześnienie języka sprawia, że ciężar zainteresowania przenosi się na treść, a nie na formę przekazu. Przykładami wykorzystania nowoczesnych sformułowań w Lekcjonarzu Mszalnym jest wykorzystanie „dawniej bluźniercę”, zamiast ‚ongiś bluźniercę”, bądź też „Ty jesteś moim synem umiłowanym” miast „Tyś jest mój syn umiłowany”.


Lekcjonarz mszalny: nowy podział zwrotek psalmów responsoryjnych


W Lekcjonarzu Mszalnym niektóre psalmy responsoryjne podzielono w taki sposób, żeby ich zwrotki niosły ze sobą całościowy, logiczny przekaz. Dla ułatwienia śpiewania tej części Liturgii Słowa, wszystkie refreny są jedenastozgłoskowe. Tym samym w czynny udział w śpiewaniu psalmu będzie mógł włączyć się każdy. Jeśli jakiś werset, czy to psalmu, czy też aklamacji, jest dłuższy i nie zmieścił się w jednej linijce, to został przeniesiony na dół w taki sposób, żeby psałterzysta nie miał żadnego problemu ze zorientowaniem się, że dany wers jest kontynuacją poprzedniego. Wykorzystanie tego sposobu jeszcze bardziej pozwala zachować spójność psalmów znajdujących się w Lekcjonarzu Mszalnym.


Poszczególne tomy Lekcjonarza Mszalnego zawierają łącznie sześć melodii, które można wykorzystywać przy śpiewie czytań i Ewangelii. Wydawca przewidział również wydanie melodii w formie broszurowej przeznaczonych do czytań, Ewangelii, a także czterech sekwencji. Sekwencję Chwal, Syjonie, Zbawiciela, wprowadzono na uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Natomiast na wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Bolesnej, przygotowano sekwencję Bolejąca Matka Stała. Jednak nie są one obowiązkowe.


W drugiej części tomu trzeciego tego wydania Lekcjonarzy Mszalnych została zmieniona nazwa z Uroczystości Pańskich w okresie zwykłym, na Święta Pańskie w okresie zwykłym. Jest to podyktowane tym, że tom trzeci został uzupełniony o czytania na na święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana. Pozostałe obchody z części II Lekcjonarza Mszalnego są w randze uroczystości. Jednak wspólne określenie, wykorzystywane zarówno dla świąt, jak i uroczystości w Lekcjonarzach Mszalnych, to święta.


Spośród rubryk występujących w Lekcjonarzu Mszalnym, część została już dostosowana do trzeciego wydania Mszału Rzymskiego. Prace nad tomami I–V, a więc zawierające czytania na wszystkie okresy roku liturgicznego, zostały zakończone w październiku 2013 r. Miesiąc później pięć tomów zostało złożonych w Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów w celu zatwierdzenia, które nastąpiło 17 marca 2015 r. Oficjalnie nowy Lekcjonarz Mszalny ukazał się w liturgiczne wspomnienie Świętego Jana Pawła II, a więc 22 października 2013 roku. Jest to nowa księga liturgiczna, oparta na Piśmie Świętym, która wpisuje się w złoty jubileusz pierwszego wydania Biblii Tysiąclecia (1965 r.).


Produkty powiązane

30 innych produktów w tej samej kategorii:

Klienci którzy zakupili ten produkt kupili również: