Kobiety w dziejach Kościoła katolickiego

Kobiety w dziejach Kościoła katolickiego

ARTYST213
25,00 zł
Brutto

Najniższa cena produktu 25,00 zł z dnia 19.05.2024

 

Na przestrzeni dziejów kobiety pełniły w Kościele niezwykle ważne funkcje, na równi z mężczyznami:działały jako apostołki, studiowały Biblię. Nie bały się prześladowań ani śmierci za wiarę.Zdominowane przez patriarchat, z czasem zostały zepchnięte na dalszy plan, ich aktywność ograniczona,a zasługi pomniejszone lub przemilczane. Choć tak zasłużone dla Kościoła, popadły w zapomnienie.Na całe wieki przylgnęła do nich etykietka słabości, nieposłuszeństwa i grzechu. Kolejne tłumaczeniaBiblii i omyłki językowe doprowadziły do opacznego rozumienia niektórych piastowanych przez niefunkcji, a czasem nawet do zmiany ich płci!Niniejszą publikacją chcielibyśmy przywrócić pamięci te spośród kobiet, które wyróżniały się swojąpostawą na łonie Kościoła, będąc nieustannie inspiracją do życia duchowego. Przedstawiamy postaciez szerokiego zakresu czasowego, gdyż świętość nie zna ram czasowych, a kobiety godne naśladowaniaznaleźć można zarówno w dawnych dziejach Kościoła, jak i obecnie.

Autor: Małgorzata Kotarba

Redakcja: Ewa Kubaczyk

Korekta: Ewa Mościcka

Skład i opracowanie graficzne: Agnieszka Szymczak

Projekt graficzny okładki: www.Mariusz.Dydu.ch

Brak ocen
Produkt dodany do ulubionych